Coca-Cola

Coca Cola 1st place in Coca-Cola competition for innovative products + jury award...

Festool

Festool Награда в конкурс за иновация на Festoool. Концепцията е лицензирана от Festool (най-престижната награда). 5 участия бяха лицензирани и организираха финален кръг, в който да доразвиваме концепциите съвместно със специалист от Festool. Подобрявахме материалите,...

Traffic Light

n/a Project we made out of love for innovation and design. Innovative traffic light system that was presented to leading companies in the industry. We have no status...

Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf Award from participation in the 2016 Jovoto.com ATM Innovation...

Diebold Nixdorf 2

Diebold Nixdorf Participation in ATM innovation contest at Jovoto.com 2016. Horizontal ATM integrated into the urban environment. The participation was not among the winners, but was rated very high by the...

Fa

Fa Награда от конкурс за иновация за Fa в Jovoto.com. Основна цел беше решаване на проблема със студеното чувство при използване на дезодорант и разработка на решения подобряващи процеса на...